Til tenester og tilbod

Digital teneste

TIBI - bibliotek for tilrettelagt litteratur

Alle som strevar med å lesa visuell tekst, kan låna lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker hos Tibi.

Kvinne på toget lytter til lydbok
Kvinne på toget lytter til lydbok
Kvinne på toget lytter til lydbok

Tibi – Biblioteket for tilrettelagd litteratur

Tibi (tidlegare NLB) er ei teneste frå Nasjonalbiblioteket som lagar og låner ut tilrettelagd litteratur. Alle som strevar med å lesa visuell tekst, kan låna lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker hos Tibi.


Tibi har bøker for barn, ungdom og vaksne. Vel blant tusenvis av titlar i alle sjangrar. Studentar kan låna tilrettelagd studielitteratur.

Finn og lån bøker på nettsida eller i Tibi-appen. Der får du oversikt over nye bøker og kan finna nyheiter og boktips. Du kan også få tilsendt lydbøker på CD, og få hjelp på telefon viss du vil det.

Kven kan låna? Alle som har utfordringar med å lesa, kan melda seg inn. Nedsett syn, dysleksi, ADHD, kognitive utfordringar eller funksjonsnedsetjingar som gjer det vanskeleg å halda og bla i ei bok, kan vera det som gir lesevanskar og lånerett.

Meld deg inn på tibi.no. Du stadfestar sjølv at du har lånerett.

Kontakt:
www.tibi.no
E-post: utlaan-tibi@nb.no
Telefon: 22 06 88 10 (kvardagar kl. 10-14

Kontakt

Tysvær kommune
Ansvarleg redaktør: Lillian E. Rushfeldt
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content