Til tenester og tilbod

Litteratur og forteljing

Tilbod til skulane

Me ønskjer at alle barn i Tysvær skal få glede av bøker og lesing.

Barneavdelingen der et barn sitter og leser og en mann har et barn og en bokstabel på armen.
Foto: Lillian E. Rushfeldt
Barneavdelingen der et barn sitter og leser og en mann har et barn og en bokstabel på armen.
Foto: Lillian E. Rushfeldt
Barneavdelingen der et barn sitter og leser og en mann har et barn og en bokstabel på armen.
Foto: Lillian E. Rushfeldt

Me ønskjer å bidra til at barn i Tysvær kommune skal lesa mest mogleg, og dermed auka lesegleda og styrkja leseferdigheitene.

Kva tilbyr me?

  • Me tek gjerne imot klassar på biblioteket. Viss det er ønskjeleg med omvisning eller formidling, må besøket avtalast på førehand.
  • Klassar som ønskjer faste tider i biblioteket i samband med bruk av basseng/idrettshall på Tysværtunet kulturhus, kan ta kontakt for avtale.
  • Alle 3.klassingane besøkjer biblioteket i regi av Den kulturelle skulesekken. I tillegg inviterer me inn alle 1. klassingane.
  • Me tilbyr formidling av bøker i samband med den lokale leseaksjonen Vinterles eller nasjonale aksjonar som Sommarles. Me informerer om aksjonane på førehand og tilbyr eit opplegg med ein påmeldingsfrist.
  • Me tilbyr bokkasser til klassar som ønskjer det, anten for å få opp leselysta, eller det er bruk for fleire bøker om eit tema, bøker på andre språk. Bokkassane blir henta på biblioteket.

Kontakt

Tysvær kommune
Ansvarleg redaktør: Lillian E. Rushfeldt
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content