Laster side
Til tenester og tilbod

Litteratur og forteljing

Tilbod til barnehagane

Me vil gjerne ha barnehagar på besøk!

Bamser på stoler rundt et bord i barneavdelingen
Foto: Lillian E. Rushfeldt
Bamser på stoler rundt et bord i barneavdelingen
Foto: Lillian E. Rushfeldt
Bamser på stoler rundt et bord i barneavdelingen
Foto: Lillian E. Rushfeldt

Me tek gjerne imot grupper frå barnehagane på biblioteket. Viss det er ønskjeleg med omvisning eller formidling, må dette avtalast på førehand.

Barnehagane har ei ordning med bokkasser som sirkulerer i barnehagane. Barnehageseksjonen betaler for bøkene, og biblioteket administrerer innkjøp og sirkulasjon. Bokkassene blir bytte tre gonger i året.

Biblioteket ønskjer at alle barn skal få tilbod om kulturelle opplevingar, uavhengig av den økonomiske situasjonen til foreldra eller interesse for kultur. Eit par gonger i året arrangerer me derfor profesjonelle framsyningar på dagtid, der barnehagane kan melde seg på.

Me deltek gjerne på foreldremøte, personalmøte eller planleggingsdagar, og kan komme med boktips og snakke om verdien av å bli lesen for.


Kontakt

Tysvær kommune
Ansvarleg redaktør: Lillian E. Rushfeldt
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content