Til leseforslag
Omslag: "Gjermund Gjerdesmett og andre føykne fuglar" av Lisbeth Dreyer

Barn

Gjermund Gjerdesmett og andre føykne fuglar

Dreyer, Lisbeth2023

Bok på rimFuglar
Bestill

Anbefaling

Morsam måte å bli kjent med fuglane på!

Veldig fin fuglebok for dei minste, med artige rim for kvar av dei vanlegaste fuglane våre. Pluss for nynorsk!

Om boka

Vi svever og flaksar vi trallar og skvatrar vi bur mellom greiner og lågt under steinar på bøen, ved sjøen i våtmark og bypark vi er små fine fly mellom landjord og sky «Gjermund Gjerdesmett og andre føykne fuglar» er ein fantasifull og leiken inngangsport til den nære og tilgjengelege norske fuglefaunaen for barn. Lisbeth Dreyer har tatt utgangspunkt i heilt vanlege fuglar som lever heilt vanlege fugleliv, men diktar fram morosame situasjonar på rim. Boka formidlar stoffet på ein måte som både utfordrar, engasjerer og inspirerer barna til å legge merke til det yrande fuglelivet dei har rett utanfor døra si, på veg til barnehage og skule. Per Ragnar Møkleby gjer fuglane personlegdom, men alltid fundert i korleis dei faktisk ser ut og lever i naturen - for at barn skal kunne lære om og kjenne att fuglane i boka. Dikt for førskolebarn og småskoletrinnet.

Kontakt

Tysvær kommune
Ansvarleg redaktør: Lillian E. Rushfeldt
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content