Til digitalt bibliotek

E-bøker og lydbøker

Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek

Lydbøker og punktbøker for deg som strevar med å lesa trykt tekst.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr gratis utlån av lydbøker og punktbøker til barn, ungdom, vaksne og studentar som strevar med å lesa trykt tekst. Det kan til dømes vera for deg som:

  • har svekt syn som ikkje lèt seg korrigera med briller
  • har dysleksi eller andre lesevanskar
  • ADHD
  • fysiske funksjonsnedsetjingar som gjer det vanskeleg å lesa ei bok
  • språkvanskar på grunn av sjukdom eller skade

Kom i gang

Les meir om kven som kan låna og korleis du blir lånar på NLB.

Få svar på det du lurer på om NLB.

Kontakt

Tysvær kommune
Ansvarleg redaktør: Lillian E. Rushfeldt
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygd med Libry Content