Barnebokbad i Tysvær

Av Lillian E. Rushfeldt, biblioteksjef ved Tysvær folkebibliotek

Barnebokbad Nedstrand

Barnebokbad Nedstrand barne- og ungdomsskule med Bobbie Peers

Gåsehud og klump i halsen

Våren 2016 var Tysvær folkebibliotek på studietur til Norsk litteraturfestival i Lillehammer. Blant alle gode litteraturopplevelser og forfattermøter var det ett arrangement som utmerket seg med høy gåsehud- og klump-i-halsen-faktor: Barnebokbad! Et arrangement der skoleelever bokbadet Vera Micaelsen om hennes bok Discosatan.

Vi var sjarmert i senk!

Elevene på scenen var godt forberedt og styrte arrangementet fra begynnelse til slutt. De virket trygge i rollene sine og stilte nysgjerrige og reflekterte spørsmål som forfatteren svarte på med både humor og alvor. De unge bokbaderne kom også med spontane kommentarer og oppfølgingsspørsmål som helt tydelig ikke sto i manus. Vi var sjarmert i senk!

Dette var Norges aller første Barnebokbad, piloten på en metode utviklet av Pål Brekke Indregard, Vilde Kamfjord og Foreningen !les. Det gjorde så sterkt inntrykk på oss at vi der og da bestemte oss for at dette måtte vi få til i Tysvær.

Barnebokbad

Barnebokbad Førre skole med Vera Michaelsen

 

Barnebokbad til Tysvær og Rogaland

Vi tok konseptet og opplevelsen med oss tilbake til Tysvær og fikk Rogaland fylkesbibliotek med på laget. De har i ettertid arrangert flere kurs i metoden og har betalt for barnebokforfattere til utvalgte bibliotek, i samarbeid med Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger.

I Tysvær har vi satt oss som mål at alle skolene skal få et barnebokbad. Foreløpig har vi hatt to barnebokbad på to barneskoler og et ungdomsbokbad på en videregående skole i Haugesund, der bLEST Litteraturfest betalte for forfatteren. På Førre skole bokbadet to 7. klasser Vera Micaelsen om hennes bok Discosatan. På Nedstrand barne- og ungdomsskule bokbadet 6. og 7. klassene Bobbie Peers om hans bok Kryptalportalen. På Skeisvang videregående skole bokbadet en Vg3-klasse Nina Lykke om hennes bok Nei, og atter nei. Til høsten skal elever på Frakkagjerd barneskole bokbade Atle Hansen om hans bok Apetryne. Lærere fra fem av kommunens åtte skoler er kurset i metoden, det samme er tre av bibliotekarene på folkebiblioteket.

Ungdomsbokbad Skeisvang videregåenden skole Nina Lykke

Ungdomsbokbad Skeisvang videregående skole Nina Lykke 23.10.17

Bør skolene bruke tid på barnebokbad?

Både lærere og elever har vist stort engasjement i arbeidet med barnebokbad. Hege Kallekodt er en av lærerne som deltok fra Førre skole, og hun sier hun føler seg heldig som fikk være med på dette. Hun trekker fram kursing av lærerne og planleggingen sammen med bibliotekarene som en viktig faktor for å lykkes. Det mest tidkrevende var selve høytlesingen, men samtalene og undringen omkring boka skapte raskt engasjement og interesse for å følge med når læreren leste.

Elevene var veldig aktive i arbeidet med tolkning, spørsmål og undring. Hege kaller det et spleisende klasseprosjekt og et drømmeprosjekt for lærere som lever for å se elever skinne på nye arenaer. Selv om barnebokbadet var tidkrevende og kom på toppen, var det matnyttig, lærerikt og lett å ta inn i norsk- og samfunnsfagundervisningen. Elevene hadde stort læringsutbytte av prosessen gjennom diskusjoner, refleksjon omkring innhold, kreativitet, og evne til å uttrykke seg skriftlig, muntlig og gjennom tegning.

 

Bør biblioteket bruke tid på barnebokbad?

Barnebokbad er en pedagogisk metode for å fremme leseglede og skape gode, meningsfylte møter mellom barn og forfattere, står det på Facebook-siden til Barnebokbad. Vi ser at metoden fungerer i praksis. Elevene blir engasjerte, litteratur blir gøy og forfatterne liker å bli bokbadet av målgruppa si, spesielt når de er så grundig forberedt som elevene blir med denne metoden.

Metoden gir elevene et positivt møte med litteratur, uansett leseferdighet eller leseinteresse. Høytlesingen av boka gjør at alle får historien med seg og har samme forutsetninger for å diskutere innholdet etterpå.

Det kan heller ikke gjentas for ofte at lesestimulering er viktig, og en av de aller viktigste oppgavene et bibliotek har. Gode leseferdigheter gjør videre læring og deltakelse i samfunnet enklere. Litteraturen er også underholdning, den stimulerer fantasi og kreativitet, og den gjør at det kan bli enklere å forstå både seg selv og andre.

Barnebokbad tar tid, men å få barn til å like å lese og bli lest for, er noe av det aller viktigste lærere og bibliotekarer kan gjøre!

 

Lenker: 

Norges første barnebokbad, Lillehammer mai 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ww2iTCkG6cg

Tysværs første barnebokbad, Tysværtunet 06.02.17
https://www.facebook.com/pg/tysverbibliotek/photos/?tab=album&album_id=1421636541220768

Barnebokbad Førre skole, Radio102 03.06.17
http://radio102.no/kultur/bok-og-litteratur/barna-bokbader-for-forste-gang-58084/

Utklipp fra Tysvær bygdeblad

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies. Les fråsegn om personvern

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close