Norsk Ornitologisk Forening har valgt gulspurven som «Årets fugl» i 2021. Hvert år gir foreningen en fugleart ekstra oppmerksomhet. Gulspurvbestanden er i tilbakegang, noe som har gitt arten status som «nær truet» på den norske rødlista. En av årsakene er trolig at den sliter med å tilpasse seg det moderne jordbruket. Arten legger reiret på bakken, og det kan dermed være utsatt for ødeleggelse av landbruksmaskiner. Den veldig fine og fargerike fuglen fortjener at vi gjør det vi kan for å ta vare på den.
Gulspurvens sang er velkjent for de fleste fuglekjennere, og er lett å kjenne igjen. Det blir sagt at gulspurven teller til syv, med sine syvstavete sangstrofer: «si-si-sisi-si-si-syyy». I virkeligheten kan sangstrofene inneholde alt fra fem til ni toner om gulspurven finner det for godt, men oppbyggingen av tonene er relativt fast: først noen korte og raskt gjentatte toner, etterfulgt av en lengre tone i lavere tonehøyde. På fuglebrettet Gulspurven kan være litt kresen i matveien, men fôrer du med havre eller lignende kornsorter kommer den mer enn gjerne på besøk. Som den jordnære typen den er spiser den kanskje helst på bakken, men gjerne også både i julenek og fra fôringsautomater. Er det mye snø ute blir det vanskelig for gulspurven å finne mat i naturen, og det er helst da den oppsøker fôringsplassen.

Ser du en gulspurv, eller en annen fugl, kan du registrere observasjonen din på www.artsobservasjoner.no

Slik bidrar du til å øke kunnskapen om den norske faunaen, og til å gi naturforvaltningen og politikere et bedre grunnlag for sine beslutninger.

Liste over fuglebøker i biblioteket finn du her.

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies. Les fråsegn om personvern

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close